Groruddalen reloaded

Den siste uken har Groruddalen stått i fokus, denne gangen med sterkere og enda tyngere fokus på segrergeringens konsekvenser i dalen jeg selv har vokst opp i. “Taperstempelet” er ikke noe nytt for dalen og den økende konsentrasjonen av mennesker med minoritetsbakgrun heller ingen sjokkerende nyhet. Viten om utflyttingen har vi også hatt over lang tid, men nå løftes problemet av viktige grunner til et enda høyere nivå.

Reell problem

Problemet er at man igjen bare rører i overflaten og ikke klarer å se årsakene bak denne konsentrasjonen av mennesker som helt klart kan virke negativt, ikke bare på “hvite” familier og barn, men også barn med minoritetsbakgrunn. Hvordan integrerer man et barn eller en familie med minoritetsbakgrunn når 80-90 prosent av elevene, vennene eller bosettingen rundt har en minobakgrunn? Dette er et reelt problem, som ikke bare påvirker språket og læringen for de “hvite” barna men også barn med minobakgrunn. Dette er grunnen til at stadig flere med minoritetsbakgrunn flytter ut til områder med en jevnere sammensetting av mennesker. Det avgjørende momentet i dette valget er faktisk familien økonomi og om de har råd til å flytte.

Klasseskiller

Tro det eller ei vil også svært mange foreldre med minoritetsbakgrunn gi sine barn de beste mulighetene for fremtiden. Veldig mange familier med minoritetsbakgrunn har fortsatt èn forsørger. Hva gjør vi for å få “innvandrerkvinnene” ut i arbeid? På lang sikt mener jeg kvinnenes deltakelse i arbeidslivet vil være det viktigeste integreringsmiddelet. Ikke bare lærer de seg språket på denne måten, de får et nettverk, kjennskap til samfunnets normer og regler og blir økonomisk selvstendig. Kvinnens inntekt vil bidra  til å styrke familiens økonomi og gi en reell valgmulighet til å bo etter sine egne ønsker. Hvorfor ikke legge opp til ordninger som motiverer og aktiviserer fremfor ordninger som kontantstøtten mm som gjør det motsatte?

Migrasjon og mennesker

Andre med minoritetsbakgrunn ofte med kortere botid søker trygghet og tilhørighet og vil bo og leve sammen med mennesker med samme bakgrunn. Det er neppe sunt for integreringen og en  fremtid med bedre sameksistens og deltakelse, men igjen kjennetegner det enkelte mennesker som flytter til et nytt land. Et mønster som er å se i all migrasjon også når vi selv migrerte fra Norge til USA. Med tiden og mange generasjoner har ting forandret seg. Det håper jeg og tror jeg at det også vil gjøre i Norge såfremt vi ikke lukker øynene for utfordringer som det segrergering byr på over tid.  Vi ser hva det har resultert i andre steder i Europa der man har latt “ghettoene” vokse.

Taperstempelet

Hver gang vi tar frem det svarte malingspannet og maler dystre bilder, glemmer vi menneskene som har sin identitet og stolthet knyttet til stedet. Istedenfor å dytte utviklingen opp på rett spor, tar vi motet og stoltheten fra de mange som faktisk lever der og er glad i denne dalen som er så mye mye mer enn de problemene vi hører om.

 Groruddalsatsingen har vært et av de viktigste tiltakene for å gjenreise tilliten og skape et bedre miljø på flere plan. Det har ikke  løst segregeringsproblemet, men gitt groruddølingene et viktig løft. Jeg er selv oppvokst på Romsås i tjukkeste Groruddalen og er umåtelig stolt av bakgrunnen min. Slik vil det alltid være.

Videre?

Jeg ser problemen segregeringen skaper og forstår også utflyttingen uavhengig av hvilken etnisk bakgrunn man har. Det som opprører meg er at man hele tiden har visst om den økende konsentrasjonen og  noen av de uheldige konsekvensene dette har bidratt til UTEN at noe konkret har skjedd for å få en jevnere bosetting.

Vi som er glad i Groruddalen og ikke kjenner oss igjen i den ensidige fokuseringen, vil snart høre om de konkrete løsningene. Ja, kanskje til og med om en ting eller to om alt det som faktisk fungerer godt.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Groruddalen reloaded

  1. Tor-Andre Kongelf

    Veldig bra blogg. Rart ingen har kommentert denne i det hele tatt. Burde vært på VG denne også. Jeg er selv oppvokst i Groruddalen og enig med hva du skriver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s