Alle “Vi”ene


Vi blir tildelt og velger etterhvert mange ulike varianter av”Vi”.  Det første “Vi”et vi lærer om knyttes ofte til familien, deretter kommer gjerne “Vi”et som handler om stedet man er oppvokst på, skolen, jobben, idretten eller interessen man bedriver. “Vi”et knyttes til ulike standpunkter, tro og livssyn. Der alle “Vi”ene på en eller annen måte knytter oss sammen, skiller de oss også ut i fra våre ulikheter, forskjellige, levemåter og holdninger. De skaper friksjon og konflikt, men likevel søker vi å stå innenfor et mindre eller større “Vi”. Dette tilknytningsbehovet ser ut til følge oss fra vugge til grav.

Der enkelte ser seg fornøyd med alle de små “Vi”ene, søker andre et større fellesskap. Et “Vi” som handler om det å være en del av et samfunn, en nasjon. Et “Vi” som kan handle om tro og ideologi. Men utenpå alle disse variantene kommer de aller største “Vi”ene som handler om det å være menneske.

Det “Vi”et som ønsker fred og trygghet for seg selv og sine barn. Den globale tilknytningen som utvider horisontene og får oss til å tenke på kryss og tvers av grenser. Jeg har også en liste av mange store og små “Vi”er, men høyst av dem aller står den som bringer oss helt ubetinget sammen.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Alle “Vi”ene

  1. Mansoor

    Utrolig bra skrevet… tankevekkende

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s