Pakistans minoriteterDrapet på den pakistanske guvernøren Salman Taseer og nå den kristne minoritetsministeren Shahbaz Bhatti, er nok et tegn på de mange sykdommene landet lider under. Fantatisme er en av disse sykdommene. (Les Laila Bokharis Hellig vrede) Landets svært ustabile politiske situasjon over lang tid, analfabetisme og fattigdom begynner nå å forgifte landet og ta livet av det som finnes av håp om forbedring. Drapet på Shahbaz Bhatti forklares av flere i Pakistan som en del av et skittent maktspill, nok et forsøk på å sverte landet, hevdes det. Uansett motiv kan man ikke bortforklare hvordan Pakistans minoriteter, de svakeste av de svakeste behandles.

Korttidshukommelsehttp://m-a-jinnah.blogspot.com/2010/12/quaid-e-azam-ma-jinnah-guardian-of.html

Selv har jeg alltid hatt problemer med å forstå hvordan nasjoner opprettet av folk som selv har vært en minoritet, undertrykt og forfulgt, kan glemme sin egen fortid og behandle sine egne minoriteter på samme vis. Problemet er ikke et særegent fenomen for Pakistan. Tvert i mot og dessverre er det mange andre land som føyer seg i rekken, noen verre enn andre. Dette kan likevel ikke unnskylde sannheten. Vi kan ikke overse, eller børste unna problemene minoriteter i Pakistan møter til daglig.

You are free

Pakistans landsfader, Qaid – e azem Ali Jinnah ville snu seg i graven om han fikk se hva hans Pakistan har blitt. Hans visjon om et demokratisk land basert på sekulære verdier, er til de grader knust.

http://www.outlookindia.com/article.aspx?237682“You are free; you are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed –that has nothing to do with the business of the State.” (Presidential Address to the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August, 1947.)

Hadde Jinnah levd litt lenger, hadde landet sluppet vanstyre ville drømmen hans kanskje, ja bare kanskje blitt en realitet? Her er noen klipp fra hans mange intervjuer og taler som gir et bilde av hans syn på minoriteter: Jinnahs Pakistan

Hvorfor angår det meg?

Så hvorfor angår dette landets stadig forverrede situasjon meg? Jeg som er norsk, født og oppvokst i Norge? Hvorfor blir følelsene sterkere for dette landet, sammenlignet med andre land  som sliter  med like store om ikke enda større problemer?

Ganske enkelt fordi en del av meg og min identitet stammer fra dette landet. Jeg ser på meg selv som norsk, men ved første øyekast er det min etniske bakgrunn som definerer meg. Mine foreldres fedreland vil derfor alltid røre ved meg, være en del av meg.Abbottabad Pakistan Det er denne delen som minner meg om det å være minoritet. Vi som enten ser på oss som en minoritet eller blir redusert til å være det, bør mer enn noen forstå hva det innebærer.

Så hva kan en som meg eller deg som har den samme bakgrunnen bidra med for å gjøre en forskjell? Det er innlysende at ting ikke kan forandres over natten, men vi kan jobbe for å endre holdninger. Forandringen begynner med oss.

Vi har i dag prominente skikkelser i norsk politikk med pakistansk bakgrunn som kanskje mer enn noen andre kan utøve en innflytelse og legge press for å bidra til en slik endring. Det er lett å fraskrive seg ansvar, unnskylde seg med at det ikke er ens bord, men dessverre har vi alle et ansvar. Hvordan vi bidrar i denne kampen avhenger av oss.

Mange nordmenn med pakistansk bakgrunn reiser jevnlig til Pakistan. En god begynnelse ville være å uttrykke en bevisst og klar holdning til kastesystemet og minoriteter generelt. Jeg har selv erfart at man for eksempel ikke spiser sammen med sin sjåfør eller ansatt fordi han eller hun har en annen religiøs bakgrunn. Tjenestefolk hos de velstående har ofte en minoritetsbakgrunn, ofte kristne. (Les Kristin Solbergs De renes land) Enkelte lar dem ikke ta oppvask eller lage mat fordi de anser dem som “urene”. Heldigvis finnes det unntak og utdannede mennesker som verken tenker eller behandler andre mennesker slik, men den generelle behandlingen av religiøse minoriteter er dårlig.

Endringer innenfra

Vi kan bidra til en forskjell ved å støtte og styrke eksisterende krefter, stemmer  som i dag skriker mot urett og fanatisme  akademikere, kultureliten, pressen i Pakistan. De største endringene, viljen om å få et annet demokratisk og tolerant regime må komme innefra. Hvis Tunisia, Egypt, Oman, Bahrain, Libya kan vise vilje til å reise seg, kan også Pakistan gjøre det?

Vi får leve i håpet.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Pakistans minoriteter

  1. Visjon Forum Norge

    Pakistans statlige institusjoner har blitt overtatt av elementer å ha anti-Jinnah idiologi. Bangladesh er på sporet som Jinnah ønsket Pakistan skal være på. Man kan si Bangldesh er den virkelige etterfølger av Jinnah idiologi. Han kjempet for minoritetenes rettigheter i forent India og lykkes i å få Pakistan. Etter Jinnah pakistanske stat kunne ikke garanti like rettigheter til sine minoriteter. Det er trist og dårlig utvikling. Når anti-Jinnah religiøse elementer startet å dominere Pakistan skrev stor dikter Faiz Ahmed Faiz “yeh dagh dagh ujala yeh shabb gazidah Sahar keh intizar tha jis ka yeh woh Sahar tou nahein.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s