En kamp om verdighet

Dignity

Etter en fem dager lang sultestreik for å få Islamsk Råd til å fordømme dødsstraff mot homofile fikk Sara Mats Azmeh Rasmussen omsider et møte med IRN. Etter møtet sendte organisasjonen ut en pressemelding som lyder som følger: «Partene har kommet til enighet om at det viktigste i denne saken er å stå sammen for å sikre alle norske borgeres lovbestemte rettigheter. For å oppnå dette må vi alle bidra til holdningsskapende arbeid for å motvirke hetsing, trakassering og vold mot homofile»

Ordlyden lover godt, selvom man nok engang skyver den gamle uttalelsen om dødsstraff foran seg: ” Vi hverken ønsker eller søker dødsstraff mot homofile” vel og merke gjelder uttalelsen bare Norge.

Jeg kan forstå den enorme skuffelsen hos muslimer som opplever undertrykking og stadig hetsing fordi de har “feil” legning. Fordi en i likhet med andre trosretninger mener at dette er et valg man selv tar.  Et valg? Der man er nødt til å kjempe for verdighet? Sara visste trolig hva som ventet henne, men hun aksjonerte med et håp og mot for å nå frem med sitt budskap. Sara er i likhet med de hun taler for: Først og fremst et menneske. Etter aksjonen skriver hun et innlegg om sine fem dager på fortauet: Råtne egg og parfyme. Et sterkt innlegg som forteller om nedverdigelsen og samtidig om varmen hun møtte.

De fleste homofile muslimer tør ikke å stå frem, så hvorfor gjør hun det? Hvorfor IRN? Fordi det er en av de største og viktigste muslimske organisasjonene i Norge. Selv er jeg likevel usikker på hvorvidt IRN alene kan få til de store endringene. Jeg mener vi som enkeltmennesker har like stort om ikke enda større ansvar. Hvem skal tale homofile muslimers sak når ingen tør å stå frem? Fortelle om skammen som blir pådyttet dem i den allmektiges navn? Kan man klandre et menneske for at en drømmer om et bedre liv, ikke bare for seg selv men for alle i samme situasjon?

Det jeg savnet mest under denne aksjonen var en mediadekning som fikk de ellers så profilerte samfunnsdebattantene innad i miljøet i tale. Hva mener de egentlig om Saras kamp? Hvorfor blir det så taust?

Sara er modig fordi hun tør å drømme. Hun tør å håpe om å få større aksept og leve et liv med verdighet.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “En kamp om verdighet

  1. Maria

    Eit godt og tankevekkjande innlegg. Etter det eg kjenner til, er den manglande mediedekninga eit resultat av at Sara sjølv ikkje ønska å kommentera saka når media henvendte seg til henne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s